اطلاعیه

پذیرش نمایندگی خدمات پس از فروش

شرکت ارگ پارس در راستای توسعه شبکه خدمات پس از فروش خود و رفاه هرچه بیشتر مشتریان و دارندگان کامیون های DAF  در نظر دارد در استان های  خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی - یزد ، شیراز - آذربایجان غربی و شرقی - زنجان - همدان - اصفهان و کرمانشاه به واجدین شرایط ، نمایندگی خدمات پس از فروش اعطا نماید .
متقاضیان درخواست و رزومه کاری ، تصویر تعمیرگاه ، تجهیزات و اسناد مالکیت خود را به نشانی ایمیل شرکت به آدرس  info@argpars.com ارسال نمایند .

 

دانلود فرم درخواست نمایندگی